O nás

 Volám sa Mgr. Barbora Lazurová. Študovala som na Univerzite Mateja Bela v Banskej Bystrici, odbor Environmentálne manažérstvo, ktoré som ukončila titulom magister.

 Praktické skúsenosti som získala v Slovenskej agentúre životného prostredia a na Obvodnom úrade životného prostredia.

 Momentálne sa venujem poradenstvu v oblasti odpadového hospodárstva a v rámci tejto činnosti ponúkam firmám a obciam tieto služby:

  •  analýzu nakladania s odpadmi
  • vedenie priebežnej evidencie
  • vypracovanie ohlásení podľa povinností zákona č.79/2015 Z.z. 
  • vybavenie súhlasov
  • spracovanie identifikačných listov nebezpečných odpadov
  • vypracovanie Programu odpadového hospodárstva
  • ….až po kolkové známky

 

Potrebujete poradiť? Obráťte sa na nás! Radi vám pomôžeme